Üye Kabul ve Sicil Kurulu

İstanbul Yelken Kulübü Üye Kabul ve Sicil Kurulu


ASİL ÜYELER 

Haşmet BENER

Asil Üye

Mehmet ORUÇOĞLU

Asil Üye

Atilla TEK

Asil Üye

İhsan KARAVELİOĞLU

Asil Üye

Ayben ÖNOL

Asil Üye

 

 

YEDEK ÜYELER 

İlker YAVRUTÜRK

Yedek Üye

Murat YILMAZ

Yedek Üye

Gökhan ÜLGÜR

Yedek Üye

Zeynep DOĞA

Yedek Üye

Aytul ÖZGENÇ

Yedek Üye