KULÜBÜMÜZ EĞİTİM FAALİYETLERİ 

 

Kulübümüz bünyesinde Türkiye’de ilk Yelken Okulu 1974 yılında üyemiz ORHAN AKRA tarafından kurulmuştur. Okul yıllar içinde Kulübün değişik mekanlarında faaliyetini sürdürmüş, ancak 2000 yılında tam teşekküllü olarak kalıcı tesislerine kavuşmuş, faaliyetini bu şekilde giderek artan bir ritim içinde sürdürmektedir. Eğitim Tesislerimize kurucusunun adına atfen “İ.Y.K. ORHAN AKRA YELKEN OKULU” adı verilmiştir. Eğitim Merkezi 2010 yılından bu yana TYF’nin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış standart yelken eğitimi programlarını uygulayan ve TUYEP programı sertifikalı eğitmenlerce verilen eğitimleri içeren bir program uygulamaktadır. Yelken Okulumuz Dünya Yelken Okulları Birliği “International Sailing Schools Association ISSA” tescilli üyesi olup uluslar arası sertifika vermektedir. Temayüz eden genç yaştaki sporcu adayları Kulüp filolarına dahil edilmekte, diğerlerine ise genel yelken eğitimi verilmektedir. 6-60+ yaş gurubu insanımıza, yılda ortalama 1.000-1.200 kişiye değişik aşamalarda yelken ve denizcilik eğitimi verilmektedir. Eğitim Merkezimizde ayrıca T.C. Denizcilik Müsteşarlığı ve Amatör Denizciler Federasyonunun vermiş oldukları yetki ile Amatör Denizci Yeterlilik Belgesi ve Amatör Telsiz sınavları yapılmaktadır. Bu kapsamda Kulübümüz tam teşekküllü bir Kondüsyon Salonunu da bünyesinde bulundurmaktadır. Yine sporcularımızın antrenman ve yarış faaliyetleri süresince, bünyemizde sağlık memuru bulundurulan İlk Yardım Merkezi haftada yedi gün hazır tutulmaktadır.